Vanessa Jane Martinez Figueroa, Ignacio Gradin Alvarez, Gonzalo Tato Gonzales i Antonio Gomez Rodriguez, studenti iz Španije na tromjesečnoj praksi u Podgorici kroz program Univerziteta Mediteran Podgorica

Vanesa i Nacho, studenti CPR Daniel Castelao u Vigu i Toni i Gonzalo iz IES Ribeira do Louro, takođe u Vigu, provode ove mjesece radno, obavljajući stručnu praksu u firmama u Podgorici. Dok, Vanesa i Nacho stiču nova znanja iz oblasti marketinga i komunikacija u agenciji Crossmedia, Gonzalo i Toni, aktivno učestvuju u programima Privredne komore Crne Gore i ovladavaju procedurama i načinom rada, ove državne ustanove. Mentori iz obije organizacije su zadovoljni i potvrđuju da su studenti posvećeni, dok studenti, o svome iskustvu, imaju samo riječi hvale. Zadovoljni su atmosferom, prijemom, količinom znanja koje stiču, ali i Podgoricom kao gradom, ljubaznim građanima i posebno hranom, koja je kako kaže Gonzalo “savršeni mix mediteranske kuhinje i kuhinje Istočne Evrope”. Posebno su istakli važnost sistema podrške koji je pružila Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta “Mediteran” Podgorica i koja im je na početku, omogućila da se lakše priviknu na promjenu.

Saradnjom Unvierziteta „Mediteran“ Podgorica i konzorcijuma španskih univerziteta, uspostavljenom Erasmus programom razmjene akademskog kadra, razvijen je program tromjesečnog stažiranja španskih studenata u crnogorskim firmama i kompanijama. S tim u vezi, prva četiri studenta iz Španije, Vanesa, Nacho, Gonzalo i Toni, stigli su ovog aprila kako bi stažirali u unaprijed selektovanim firmama u Podgorici.

Zahvaljujemo se partnerima, agenciji Crossmedia i Privrednoj komori Crne Gore, na partnerstvu i mentorstvu. Program se nastavlja i sledeće akademske godine, a izbor partnerskih kompanija obaviće se na osnovu više kriterijuma, odlukom Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti ,