Konkurs za mobilnost akademskog kadra Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” Podgorica sa Univerzitetom Vigo (Španija)

Na osnovu sporazuma o kreditnoj mobilnosti sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica je raspisao konkurs za učešće u “Međunarodnoj nedjelji 2024” koja se organizuje na Univerzitetu Vigo u gradu Vigu, u Španiji, u akademskoj 2023-24 godini.

Oglašeni broj mobilnosti je dva (2) mjesta, a stipendije su otvorene za akademski kadar jedne fakultetske jedinice- FIT: Fakultet za informacione tehnologije

Period trajanje mobilnosti: 6 – 10. maj 2024.godine / 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

DOKUMENTACIJA koja je potrebna:

Dokumentaciju u elektronskoj formi dostaviti na mejl adrese: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net i cc na maja.delibasic@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 20. mart, 2024. godine

NAPOMENA: tražena dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Za dodatno, molimo vas da se interesujete putem mejla na: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,