JAVNI POZIV ZA I GENERACIJU EYCA AMBASADORA/KI

Univerzitet ,,Mediteran” Podgorica poziva sve studente uzrasta do 27 godina da se prijave na Javni poziv za I generaciju EYCA ambasadora/ki za period od 2024-2026. godine.

Vjerujući da su mladi najvažniji resurs svake zemlje i da njihova energija može unaprijediti svaki rad, budući EYCA ambsadori/ke imaće priliku da budu dio sljedećih aktivnosti: aktivno učešće u kreiranju razvojnog puta Evropske omladinske kartice (EYCA); mapiranje i uspostavljanje kontakata sa novim popustodavcima; osmišljavanje programa razmjene i prilika za mobilnost; organizacija različitih događaja; umrežavanje sa vršnjacima iz inostranstva i sl.

Budući ambasadori/ke će ujedno kroz aktivan rad sa mladima iz čak 40 različitih država biti u funkciji pokretača i nosioca promjena.

Mladi mogu postati ambasadori/ke za sljedeće oblasti:

  1. Zapošljavanje
  2. Mobilnost
  3. Informisanost
  4. Razvoj EYCA programa na lokalnom nivou
  5. Digitalizacija

U skladu sa kriterijumima, projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA) će izabrati po dva predstavnika, odnosno ambasadora/ke za svaku od navedenih oblasti.

Kako se prijaviti?

Prijave se vrše putem sljedećeg  linka  i otvorene su sve do 15. janura 2024. godine u ponoć.

Projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori od 2018. godine realizuje NVO „Centar za omladinsku edukaciju” uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih, u ime Vlade Crne Gore.

O projektu

Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična i besplatna benefit kartica, podržana od strane Ministarstva sporta i mladih, koja u Crnoj Gori omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

Značaj projekta i pozitivni efekti na kvalitet života mladih ljudi su prepoznati kroz različita strateška dokumenta, kao što su Srednjoročni program rada Vlade Crne Gore (2022-2024) i Program osnaživanja Evropske omladinske kartice (2022-2024), te lokalne akcione planove i strategije.

Univerzitet Mediteran pruža višegodišnju podršku razvoju Evropske omladinske kartice (EYCA) među studentskom populacijom u Crnoj Gori.

Kategorija vijesti