Predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica održala predavanje na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu

Saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti / Fakultetu za ekonomiju i biznis i rukovoditeljka Kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mr Nataša Kraljević, održala je u ponedjeljak, 18. 12 predavanje na temu “Strateški marketing u kulturnoj diplomatiji malih zemalja” na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Na poziv profesorke dr Radmile Janičić, na katedri za marketing menadžment i odnose sa javnošću, mr Nataša Kraljević je upoznala studente sa konceptom kulturne diplomatije, novim oblicima komunikacije na međunarodnom nivou kao i stalnim promjenama u svijetu koje utiču na razmjenu i komunikaciju zemalja u sferi kulture i razmjene kulturnih proizvoda. U svojoj prezentaciji mr Kraljević se osvrnula na holostički pristup marketingu, kada je kulturna diplomatija u pitanju, strateškom promišljanju i važnosti koju imaju strateški dokumenti u svojoj primjeni i ostvarivanju ciljeva.

Koleginica Kraljević je iskoristila priliku pozivnog predavanja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, da detaljnije dogovori buduće korake i saradnju između Univerziteta Mediteran Podgorica i Fakulteta organizacionih nauka, koje će podrazumijevati seriju zajedničkih aktivnosti, bilateralnih razmjena i organizovanje zajedničkih konferencija.

Kategorija vijesti ,