Profesorke Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovale na Međunarodnoj konferenciji u Beogradu

Prof. dr Olena Lilova i prof. dr Tamara Jovović, dekanka i prodekanka Fakulteta za strane jezike Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovale su na Međunarodnoj konferenciji ELLS 2023: “English Language & Literature Studies: Modern Perspectives and Beyond” koju, sedmu godinu zaredom, organizuje Katedra za engleski jezik i književnost, Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. U okviru sesije Literatura i društvo, profesorke Lilova i Jovović prezentovale su rad “Developing Cultural Awareness in the Process of Literary Analysis”. Na linku u nastavku možete pogledati program i knjigu apstrakata https://ells.mpab.fil.bg.ac.rs/

Međunarodna konferencija ELLS 2023 okupila je preko šesdeset profesora, istraživača i lingvista iz cijelog svijeta, koji su se, sa različitih aspekata, kroz više od petnaest paralelnih sesija, bavili novim čitanjem i perspektivama studija engleskog jezika i književnosti. Konferencija je održana od 20 do 22 X na Filološkom fakultetu, otvorila je prof. dr Radojka Vukčević a gostujući predavač bio je prof. dr Istvan Kecskes, profesor na SUNY – State University u Njujorku.

Kategorija vijesti ,