PROF. DR ŽELJKO BOGETIĆ ODRŽAO PREDAVANJE NA UNIVERZITETU MEDITERAN

Gostujuće predavanje na Univerzitetu Mediteran održao je visoki funkcioner Svjetske banke gospodin Željko Bogetic, glavni ekonomista, regionalno zadužen za Srednji istok i Sjevernu Afriku.  Tema predavanje je bila: „Zašto su neke zemlje razvijene, a neke ne?“.   Predavač je posebno naglasio da institucionalni kapacitet države, zakoni i pravila koji se primjenjuju, direktno utiču na razvoj privrede i nivo životnog standarda. Kao ne manje  bitan faktor ekonomskog uspjeha predavač je naveo i znanje, navodeći da je uloga države upravo da poveže znanje i privredu.  Takođe prezentovane su studije slučaja zemalja koje nijesu uspjele da izvrše ekonomske reforme, u tom kontekstu naveden  je primjer  bivše  SFR Jugoslavije,  kao i onih koje su uspješno redukovale javni dug  i inflaciju, što je slučaj sa Srbijom i Jamajkom.  Odgovarajući na pitanja predavač se osvrnuo i na situaciju na Bliskom Istoku, definišući je kao tešku i izazovnu, naglašavajući da je aktuelnom konfliktu prethodilo međusobno približavanje bliskoistočnih država.

Gospodin Bogetić je u nastavku  naglasio potrebu Intezivnijeg  razvoja poljoprivede u Crnoj Gori, konstatujući uspjehe u razvoju vinogradarstva i maslinarstva.

Kategorija vijesti ,