Učešće Univerziteta “Mediteran” Podgorica na Summer International Week-u, Campus Ponferrada, Univerzitet u Leonu, Španija

Predstavnice Univerziteta “Mediteran” Podgorica, prof. dr Vesna Ratković, Pravni fakultet, mr Sonja Bojić i lektorka Milena Dragutinović, Fakultet za strane jezike, borave u periodu od 10 do 14. jula u studijskoj posjeti Univerzitetu u Leonu, Španija, u sklopu međunarodne nedjelje koja okuplja predstavnike univerziteta iz Evrope, Afrike i Azije.

U pozdravnom obraćanju, prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Leonu Roberto Baelo Álvarez poželio je učesnicima uspješan boravak u nadi da će isti rezultirati plodnom saradnjom u okviru srodnih oblasti.

Učestvujući u nizu predavanja, radionica i diskusija tematski posvećenih prezentaciji samog Univerziteta, kao i implementaciji strategija internacionalizacije, profesorice našeg univerziteta su imale priliku i da razmijene pozitivna iskustva i prakse sa ostalim učesnicima, kao i sa Univerzitetom – domaćinom i upoznaju se sa načinom rada ove institucije i njenom dugom tradicijom, koja broji preko 40 studijskih programa iz različitih oblasti, master i doktorskih programa.

Učešće našeg akademskog kadra u ovogodišnjoj ljetnjoj međunarodnoj nedjelji u Ponferadi je posljednja posjeta u ovoj akademskoj godini, organizovana u okviru programa Erasmus+ kreditne mobilnosti. Univerzitet “Mediteran” Podgorica je u 2022-23 akademskoj godini organizovao preko trideset kreditnih mobilnosti, koji uključuju preko pedeset članova zajednice Univerziteta “Mediteran” podrazumijevajući studente, akademski i administrativni kadar.

Kategorija vijesti ,