Posjeta Ploku kroz Erasmus+ program kreditne mobilnosti

Nastavno i administrativno osoblje Univerziteta “Mediteran” Podgorica boravilo je u periodu od 25 – 30. 06 2023. godine, u studijskoj posjeti Akademiji Mazowiecka u Ploku (Plock, Poljska) u okviru Erasmus + programa. Tokom posjete, naš univerzitet su predstavljali, prof. specijalističkih i master studija za računovodstvo i reviziju dr Slavko Rakočević, Bojana Mladić, poslovna sekretarka Univerziteta, i Dijana Mitrović, referentkinja za studentska pitanja Univerziteta.

U ime Akademije Mazowiecka u Ploku, našu delegaciju srdačno su dočekali prof. dr Agnieszka Rumianowska, dekanka Fakulteta humanističkih nauka i informatike, prof. dr Paweł Kaczmarczyk, dekan Fakulteta društvenih nauka, kao i Dorota Kryczałło i Bogdan Guziński, kordinatori Erasmus programa. U nizu zvaničnih sastanaka analizirana je dosadašnja saradnja i vođeni su razgovori o unapređenju buduće saradnje, a kao rezultat uspješnosti dosadašnje saradnje, nastavno osoblje Akademije Mazowiecka je izrazilo zainteresovanost da posjeti Univerzitet “Mediteran” sledećeg semestra i održi niz predavanja studentima osnovnih i master studija. Cilj njihove posjete bi bio upoznavanje sa radom našeg univerziteta, ali i pružanje obuke studentima, u oblasti finansija i ekonomije.

Posjeta delegacije našeg univerziteta Akademiji Mazowiecka u Plocku, je jedna od posljednjih programa kreditne mobilnosti organizovana u ovoj akademskoj godini.

Kategorija vijesti ,