Predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica učestvovala na međunarodnoj konferenciji Univerziteta Umetnosti u Beogradu

“Bringing it from the Margins” sesija posvećena analizi kulturnih politika, koja je 26. juna, u okviru trodnevne Međunarodne konferencije Univerziteta umetnosti u Beogradu, okupila eksperte Compendium of Cultural Policies and Trends učestvovala je i predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica, doktorandkinja Nataša Kraljević, takođe ekspertkinja asocijacije Compendium za Crnu Goru.

Razgovarajući o primjerima dobre prakse kao i mogućnostima širenja Compendium-a izvan evropskih granica, u razgovoru su učestvovali: Ulrike Blumenreich, direktorka Compendium asocijacije, Avril Joffe, profesorka na Akademiji umjetnosti, Univerziteta Witwatersrand u Johanesburgu, Anupama Sekhar, UNESCO ekspertkinja za kulturnu saradnju Azije i Evrope, Hiroko Tsuboi, zamjenica direktora Odbora za kulturu u Vladi Japana kao i Oleksandr Butsenko, sa Akademije umjetnosti u Ukrajini.

S obzirom da je Crna Gora 2022. godine postala 44. evropska zemlja članica Compendium-a, koju u evropskoj asocijaciji predstavlja Univerzitet “Mediteran” Podgorica, Nataša Kraljević je u okviru svoje prezentacije govorila o stanju u kulturnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o brzim promjenama koje se dešavaju kada je sektor kulture u pitanju.

https://www.culturalpolicies.net/…/belgrade-conference…/

Konferencija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, koja traje od 26 do 28. juna, dio je Shakin Erasmus+ projekta. https://www.arts.bg.ac.rs/…/conference-call-in-from…/

Kategorija vijesti ,