U pripremi smjernica za aktivno građanstvo italijanskog univerziteta, učestvovala predstavnica Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Kao rezultat konferencije “Supranacionalni demokratski dijalog 2023” koju je u maju organizovao Pravni fakultet Univerziteta Salento, u Brindiziju, kreiran je materijal “Smjernice za aktivno građanstvo na svim nivoima, od lokalnog do globalnog / Toolkit for Active Citizenship at all levels, from Local to Global” koji predstavlja rezultate dogovora i predloge učesnika konferencije.

Crnogorska učesnica u pripremi liste smjernica je naša koleginica, doktorandkinja Nataša Kraljević, šefica kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi na FVU, koja je na učestvovala na konferenciji sa temom: “Uticaj međunarodne razmjene znanja u oblasti kreiranja kulturne politike i demokratskog upravljanja / The Influence of the International knowledge exchange in the field of cultural policy- making and democratic governance”.

Toolkit na engleskom jeziku, možete pogledati ovdje.

Kategorija vijesti ,