Konkurs za mobilnost sa Univerzitetom Leon (Španija)

Po osnovu sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za učešće univerzitetskog osoblja u “Međunarodnoj ljetnjoj nedjelji” koju organizuje Univerzitet Leon u gradu Ponferada u Španiji u akademskoj 2022-23 godini.

Stipendije za nastavni kadar fakulteta i administrativno osoblje (opciono)

Oglašeni broj mobilnosti: 2 mjesta

Period trajanje mobilnosti: 10 – 14th Jul, 2023. / 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • CV (Europass format)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • Prijavni formular

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 29.jun 2023. godine

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u ranijim Erasmus + programima obavezni da navedu informaciju u prijavi.

Za dodatno, molimo vas da se interesujete putem emaila: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,