Održan preliminarni kick off sastanak novog evropskog projekta E.l.e.g.a.n.t.s. u kojem učestvuje Univerzitet “Mediteran” Podgorica

U četvrtak 06. aprila u online formi održan je preliminarni kick off meeting – otvaranje projekta “E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike / E-Learning Gamified and Networked Training for Startupper – E-le.G.A.N.T.S. 101082811 ERASMUS-EDU-2022-CBHE ERASMUS 2027, koji najavljuje početak implementacije aktivnosti jednog od šest projekata Univerziteta Mediteran Podgorica, odobrenih ove godine. Projekat “ “E-učenje Gamifikovana i umrežena obuka za početnike” će implementirati Fakultet vizuelnih umjetnosti a podrazumijeva uspostavljanje novih vještina koje se tiču tehnološkog znanja, alata za obuku, umrežavanja i usmjeren je na razvoj novog digitalnog doba u sferi kulturnih i kreativnih industrija.

Pored Fakulteta vizuelnih umjetnosti, Univerziteta “Mediteran” Podgorica u ovom projektu učestvuje i Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja UCG, koji će u partnerstvu sa FVU koordinisati radni paket br. 2 – Analiza novih tehnologija primijenjenih na kulturne i kreativne industrije. Lider projekta je Univerzitet IUL iz Firence, a pored crnogorskih FVU i FDU u projektu učestvuju: Fakultet za uporabne druzbene studije Nova Gorica iz Slovenije, Jonski univerzitet sa Krfa iz Grčke, Univerzitet umjetnosti iz Tirane i Univerzitet u Skadru iz Albanija kao i dva kosovska Univerziteta “UBT” iz Prištine i “HAXHI ZEKA” iz Peći.

U preliminarnom sastanku je ispred Univerziteta “Mediteran” učestvovala mr Nataša Kraljević šefica kancelarije za Međunarodnu saradnji i saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, a sastanak je služio da najavi prve aktivnosti projekta koji se očekuju u dolazećem periodu. Planirano trajanje projekta je 24 mjeseca.

Kategorija vijesti ,