Međunarodnu konferenciju “Uloga umjetnosti u međunarodnim odnosima”

Univerzitet “Mediteran” Podgorica, Fakultet vizuelnih umjetnosti, u saradnji sa Centrom savremene umjetnosti Crne Gore organizuje Međunarodnu konferenciju Uloga umjetnosti u međunarodnim odnosima u cilju istraživanja novih modela komunikacije u polju kulturne diplomatije i analize uloge umjetnosti u kreiranju boljeg i prosperitetnijeg savremenog društva.

Konferencija hibridnog tipa, planirana je za 15 – 16 decembar 2022.godine

Više detalja o načinu prijave i uslovima, pročitajte u nastavku:

Kategorija vijesti ,