PROMOCIJA INTERNSHIP PROGRAMA – FONDACIJA ZORAN ĐINĐIĆ

U srijedu 25. 10 u 11h u prostorijama Univerziteta “Mediteran” Podgorica biće održana promocija Internship Programme (Zoran-Đinđić-Foundation) koja nudi studentima plaćeno stažiranje u različitim kompanijama i firmama širom Njemačke. Tokom proteklih 19 godina, program je podržao više od 940 studenata i mladih diplomaca, koji su imali mogućnost da provedu tri do šest mjeseci u nekoj od vodećih Njemačkih kompanija, gdje su konačno dobili priliku da prošire znanja stečena tokom studija, primjene ih u praksi i otkriju šta zaista žele da rade u životu.

U srijedu 25. oktobra Angela Nerenz, regionalna kordinatorka za stipendije Internship programa predviđene za zemlje zapadnog Balkana gostovaće na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica i upoznati studente sa pogodnostima i detaljima koje pomenuti program nudi.

Application guide

Description of the Internship Programme

Internship Programme Infografic

Internship Programme of German Business flyer region

Kategorija vijesti ,