ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST STUDENATA SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom u Almeriji (Španija), u ljetnjem semestru u akademskoj 2022/2023. godini.

Broj stipendija – 2

Period mobilnosti: ljetnji semestar – akademska godina 2022/2023.

Trajanje mobilnosti – 1 semestar

Oblast studiranja:

  • za aplikante sa osnovnih studija: FIT, FEB i MTS
  • za aplikante sa master studija: FIT, FEB I FSJ

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 25.OKTOBAR 2022.godine

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,