ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETIMA U ŠPANIJI (UNIVERZITETSKO OSOBLJE)

Po osnovu sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost univerzitetskog osoblja sa univerzitetima u Španiji, u akademskoj 2022-23 godini. S obzirom da se ovaj poziv oglašava u sklopu saradnje sa španskim konsortsiumom koji selekciju univerziteta vrši naknadno i u skladu sa odabranim nastavnim kadrom, Univerzitet “Mediteran” Podgorica je obavezan selektovati osoblje prije odabira adekvatne visokoškolske ustanove u Španiji.
Broj stipendija – 4 (nastavni / administrativni kadar)

Stipendije za nastavni kadar fakulteta:

  • Fakultet za ekonomiju i biznis prioritet (konsortsium za biznis, ekonomiju, marketing)
  • Mogućnost apliciranja nastavnog kadra sa drugih fakulteta (opciono)
  • Administrativno osoblje (opciono)

Period mobilnosti: Akademska godina 2022/2023

Trajanje mobilnosti – 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • CV (Europass format)
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • Prijavni formular

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 25. oktobar 2022. godine

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni da navedu informaciju u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,