PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ZA MLADE 29.09 – 03. 10 KRUŠEVO, MAKEDONIJA

Do 18.septembra 2022.godine otvoren je javni poziv crnogorskim studentima, mladim profesionalcima, aktivistima da se prijave na učešće u dvadesetoj po redu Konferenciji za mlade “Evropske vrijednosti za budućnost Jugoistočne Evrope / European values for the future for SEE region” na kojoj će pored naših, učestvovati mladi ljudi iz 15 drugih zemalja. Ovogodišnja konferencija će se osvrnuti na najbolje prakse iz prethodnih 20 godina, ali i posebno baviti procesima donošenja odluka i građanskog učešća mladih, sa ciljem razvoja i rada na regionalnoj transformaciji.

Konferencija će se ove godine održati od 29.09 do 03.10 u Kruševu.

Program konferencije se nalazi u prilogu, a link za prijavu možete preuzeti ovdje.

Kategorija vijesti ,