Radni sastanak po projektu BKstone

Posljednji radni sastanak BKStone Conzorciuma održan je 29-30. septembra na Građevinskom fakultetu, Univerziteta Priština. Univerzitet Mediteran predstavljale su dekanice Fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Đurašević i Fakulteta za informacione tehnologije, doc. dr Maja Delibašić.

Kategorija vijesti ,