FAKULTET VIZUELNIH UMJETNOSTI UNIVERZITETA “MEDITERAN” PODGORICA U POSJETI BRATISLAVI 13-17.JUN 2022

Profesori Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mr Nikola Latković, mr Marko Gošović i mr Nataša Kraljević, su od ponedjeljka 13. juna boravili u studijskoj posjeti Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Bratislavi (Slovačka).

Osim niza sastanaka sa službom za međunarodnu saradnju i dogovora o budućim programima razmjene sa kolegama sa Akademije, delegacija Fakulteta vizuelnih umjetnosti je takođe prisustvovala odbrani diplomskih radova studenata sa katedre za vizuelne komunikacije.

Studijska posjeta Bratislavi je organizovana pomoću Erasmus + programa i trajala je do petka, 17.juna.

Kategorija vijesti ,