prof. dr Mladen Perazić imenovan za člana Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, na sjednici održanoj dana 1. juna 2022. godine, na predlog Odjeljenja društvenih nauka, imenovalo je profesora Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta “Mediteran” Podgorica, prof. dr Mladena Perazića, za člana Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju, na period od četiri godine.

Čestitamo našem uvaženom profesoru, uvjereni da će svojim predanim radom i zalaganjem doprinijeti aktivnostima Odbora.

Kategorija vijesti ,