ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U ALMERIJI (ŠPANIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Almeriji, Španija, u akademskoj 2022/2023. godini.

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti osnovnih studija fakulteta za strane jezike i fakulteta za ekonomiju i biznis. Lista predmeta se možete preuzeti ovdje.

Nivo studija – osnovne studije

Broj stipendija – 2

Trajanje mobilnosti – 5 mjeseci (zimski semestar 2022/2023.)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • motivaciono pismo
  • uvjerenje o položenim ispitima sertifikat o znanju Engleskog jezika (B2) – kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
  • potvrda o studiranju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Kancelariji za međunarodnu saradnju, i putem e-maila na adresu medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 7. jun 2022. godine u 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Kategorija vijesti , , ,