STUDENTI FEB-A U POSJETI MINISTARSTVU FINANSIJA

Studenti druge godine Fakulteta za ekonomiju i biznis, posjetili su Ministarstvo finansija, u okviru izučavanja materije na predmetu Javne finansije, sa predmetnim nastavnikom dr Zarijom Pejovićem.

Na temu tekućih pitanja javnih finansija Crne Gore, na pitanja studenata je odgovarao ministar Aleksandar Damjanović i direktor Direktorata za budžet i planiranje, Bojan Paunović.

Kategorija vijesti ,