POSJETA ŠPANSKIH PROFESORA UNIVERZITETU “MEDITERAN” PODGORICA i PREZENTACIJA RADA UNIVERZITETA

U sklopu Erasmus programa razmjene akademskog i administrativnog kadra evropskih univerziteta, od 16 do 20 maja na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica boravi grupa od 11 profesora i predavača sa sedam španskih univerziteta. U ponedjeljak, prvog dana posjete, rukovoditeljka službe za međunarodnu saradnju mr Nataša Kraljević, prof. dr Maja Delibašić i prof dr Zarija Pejović dočekali su delegaciju profesora i predavača i upoznali ih sa radom Univerziteta, vizijom, misijom i ciljevima, ali i sa programima koje sprovodi Univerzitet na horizontalnom nivou sarađujući sa državnim organima, nevladinim sektorom, privredom kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Takođe prof. dr Maja Delibašić je španske kolege detaljnije upoznala sa radom naših šest fakulteta i programima koji se na njima izučavaju.

Imajući u vidu da delegacija španskih profesora po prvi put boravi u Crnoj Gori, služba međunarodne saradnje Univerziteta “Mediteran” Podgorica će osim radnog dijela koji podrazumijeva dogovore o novim programima mobilnosti i seriju sastanaka sa crnogorskim institucijama, španske kolege upoznati i sa crnogorskom kulturom i kulturnom ponudom Glavnog grada.

Kategorija vijesti ,