ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U LEONU (ŠPANIJA)

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom u Leonu (Španija), u akademskoj 2022/2023. godini.

Broj stipendija – 3

Period mobilnosti: Akademska godina 2022/2023.

Trajanje mobilnosti – 1 semestar

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 10. Jun 2022. U 15h.

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,