PROF. DR DARKO LACMANOVIĆ UČESTVOVAO NA OKRUGLOM STOLU U MOSTARU

Prof. dr Darko Lacmanović, profesor na Univerzitetu Mediteran, učestvovao je u radu Okruglog stola, održanog na temu primjene koncepta Pametnog (SMART) turizma u kontekstu Otvorenih inovacija, u organizaciji Tehnološkog parka INTERA u Mostaru, u periodu od 09.-10.03.2022. godine.
Profesor Lacmanović je govorio na temu inovacionih mogućnosti i aktuelnih trendova u smart turizmu.

Kategorija vijesti ,