PREDAVANJE SREDNJOŠKOLCIMA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE ” MIRKO VEŠOVIĆ”

Maturantima Srednje ekonomske škole ” Mirko Vešović” iz Podgorice, Pravnog smjera, u sklopu profesionalne prakse, prof. dr Branislav Radulović održaće predavanje na temu “Osnove kompanijskog prava (Privredna društva u Crnoj Gori”, dana 16. 02. u 11h.

Učenicima III razreda Srednje ekonomske škole ” Mirko Vešović” iz Podgorice, Pravnog smjera, u sklopu profesionalne prakse, dr Matija Vučićević održaće predavanje na temu “Ugovor o građenju (pripremne i glavne radnje, bitni elementi, prava i obaveze) i Ugovori o zakupu i zajmu. “, dana 17.02. u 10h.

Kategorija vijesti