Intervjui profesora Univerziteta “Mediteran” Podgorica za časopis “Maturant”

U okviru novogodišnjeg izdanja časopisa “Maturant”namijenjenog makedonskim maturantima i studentima, objavljeni su intervjui sa rektorom, generalnom sekretarkom kao i dekanima svih šest fakulteta Univerziteta “Mediteran” u Podgorici. Časopis “Maturant” inače izlazi dva puta godišnje i predstavlja jedan od najvažnijih informatora mladih u Makedoniji posljednjih 17 godina.

Intervjui profesora Univerziteta “Mediteran” su prevedeni i objavljeni na makedonskom jeziku (26 – 33. strana), koje zajedno sa cijelim novogodišnjim izdanjem časopisa možete pogledati na linku.

Kategorija vijesti