Stipendje britanske fondacije “British Scholarship Trust” za akademsku 2021/2020

Poželjno je da kandidati već imaju uspostavljen kontakt sa stručnjacima sa nekog od britanskih univerziteta koji su izrazili spremnost da ih prime.

Period realizacije ovih stipendija je oktobar 2021 – oktobar 2022. godine.

Uslovi:

 • Kandidati treba da imaju manje od 30 godina na dan 1. oktobar 2021. godine
 • Akademska dostignuća
 • Dobro znanje engleskog jezika
 • Značaj teme usavršavanja za dalji rad kandidata.

Potrebna dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu (na crnogorskom jeziku)
 • Prijavni formular u 2 primjerka, popunjen na engleskom jeziku, koji se može preuzeti sa stranice British Scolarship Trust-a: www.britishscholarshiptrust.org
 • Kvalitetno prezentovana tema usavršavanja i njen značaj za dalje usavršavanje u struci, na najviše jednoj stranici formata A4, na engleskom jeziku
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenim redovnim ili postdiplomskim/doktorskim studijama, uz prevod na engleski od sudskog tumača
 • Uvjerenje o dobrom znanju engleskog jezika (uvjerenje u kojem je naznačeno do kojeg nivoa kandidat govori, piše i razumije engleski), uz prevod na engleski od sudskog tumača
 • Detaljan Curriculum Vitae, na engleskom jeziku
 • Dvije preporuke univerzitetskih profesora/stručnjaka iz oblasti koju kandidat predlaže za svoje usavršavanje (u zatvorenoj koverti, na engleskom jeziku)
 • Ukoliko je kandidat uspostavio kontakt sa nekim od relevantnih britanskih univerziteta/institucija, priložiti kopiju pozivnog pisma kojim kandidat dokazuje da je sebi obezbijedio mjesto, odnosno mentora, ako mu bude odobrena stipendija. U slučaju da kandidat nije uspostavio kontakt, molimo da na web sajtu „British Scholarship Trust“ potražite opciju „useful links“ gdje se mogu naći kontakt adrese željenog britanskog univerziteta/institucije.

Navedena dokumenta treba dostaviti, ili predati lično, Ministarstvu prosvjete, kancelarija br. 3, Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, najkasnije do ponedjeljka, 22. februara 2021. godine.

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: lidija.ercegovic@mps.gov.me, na telefon broj: +382 (0)20 410 189, ili doći u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Dosijea 5 do 6 najboljih kandidata biće proslijeđena Fondaciji koja će konačnu odluku o dodjeli stipendija donijeti tokom maja 2021. godine.

Kategorija vijesti ,