Univerzitet ISAG – European Business School iz Porta je objavio poziv za Erasmus+ stipendije

Broj mobilnosti: 2

Period mobilnosti: Ljetnji semestar 2021/2022

Potrebna dokumentacija: Kopija prve strane pasoša (strana sa slikom), uvjerenje o položenim ispitima na engleskom jeziku.

Više informacija o ISAG-u možete naći ovdje: https://www.isag.pt/isag/si_main

Prijave slati na e-mail međunarodne saradnje: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Krajnji rok za prijave je 22. januar u podne.

Kategorija vijesti ,