Magistarski rad na uvid javnosti

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu za strane jezike, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti ,