Master rad Ivane Božović dostupan na uvid javnosti

Master rad Ivane Božović pod nazivom „Intima-medijski zločin iz beznađa“ izložen u Biblioteci Univerziteta „Mediteran“ Podgorica dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana počev od 25.09.2020. u vremenu od 08:00-16:00 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu vizuelnih umjetnosti u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli fakulteta i web sajtu Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Rukovodilac departmana master studija

Doc. mr Marija Džoganović

Kategorija vijesti ,