UPIS 2020

UPIS NA FAKULTETE

ONLINE FORMA ZA UPIS NA FAKULTETE

Za upis na fakultete potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

FAKULTET ZA

TURIZAM

FAKULTET ZA

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

FAKULTET

VIZUELNIH UMJETNOSTI

FAKULTET ZA

STRANE JEZIKE

FAKULTET ZA

EKONOMIJU I BIZNIS

PRAVNI FAKULTET

Gore navedenu dokumentaciju slati na sledeće mailove:

OLAKŠICE ZA UPLATU ŠKOLARINE

Pravo besplatnog upisa na bilo koji od fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica imaju: dobitnici diploma „Luča“ “A” i „Luča“ “B”, vrhunski sportisti (rješenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste) članovi seniorske reprezentacije Crne Gore ili članovi juniorske reprezentacije Crne Gore koji su osvajači medalje na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu i lica sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Studentu čiji član uže porodice već studira na osnovnim, specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.

Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim , specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.

Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školovanje.

Upravni odbor Univerziteta, na predlog organizacionih jedinica Univerziteta, u posebnim slčajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.

Organizacione jedinice Univerziteta (fakulteti) oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata osnovnih studija, po studijskoj godini (II i III godini ), od kvote studenata koji se prvi put put upisiju u drugu, odnosno u treću godinu. Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet ili namjeravaju da ostvare popust po osnovu naznačenih olakšica dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na određenu povlasticu.

CIJENA I NAČINI PLAĆANJA ŠKOLARINE

Godišnja školarina se može uplatiti jednokratnom uplatom  prilikom upisa godine i ista iznosi 1400,00 eura na svim fakultetima, odnosno  1500,00 eura na  Fakultetu vizulnih umjetnosti.

Školarina se može uplatiti i dvokratno, prilikom upisa u I semestar i na početku II semestra, s tim što u tom slučaju školarina iznosi 1500,00 eura, odnosno 1600,00 eura na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.

Školarina se može uplatiti i u mjesečnim ratama, a  u tom slučaju školarina iznosi 1550,00 eura, odnosno 1650,00 eura na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.

Ukoliko se student odluči da školarinu uplaćuje na rate, prilikom upisa obavezno uplaćuje 20% od ukupnog iznosa školarine predviđenog za plaćanje na rate, a ostatak školarine uplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Kategorija vijesti , , , , , ,