Tijana Vujičić

Saradnik u nastavi na Fakultetu za informacione tehnologije

Osnovne i specijalističke studije završila sam na Fakultetu za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran“. Odlučila sam da upišem informacione tehnologije jer smatram da je to zanimanje sadašnjosti i budućnosti, struka kojoj su svakodnevno neophodni novi kadrovi koji imaju adekvatna praktična znanja. Fakultet za informacione tehnologije se izdvojio kao ustanova koja ima potreban kapacitet i znanje, pogotovo za oblast softverskog inženjerstva, koja me je najviše zanimala. FIT je opravdao moja očekivanja, stekla sam neophodna teoretska i praktična znanja i želju da se dodatno usavršavam i bavim naučno-istraživačkim radom. Trenutno sam završna godina doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a istraživanje za doktorsku disertaciju sprovela sam u Centru za analizu podataka i biomedicinsku informatiku Univerziteta Temple u Filadelfiji. Zaposlena sam kao saradnik u nastavi na FIT-u i svakodnevno imam priliku da radim sa mladim, kreativnim i talentovanim ljudima željnim znanja i napretka u ovoj oblasti.

Kategorija vijesti