Elvis Lekić

Direktor Odjeljenja za podršku poslovanju sa stanovništvom, Societe Generale Montenegro

Cilj svakog studenta bi trebalo da bude edukacija iz željene oblasti koja će doprinijeti boljem upoznavanju i spoznaji posmatrane tematike, konkretan set znanja, a proces kroz koji se prolazi da omogući lakše planiranje poslovnih poteza, sistematičnost u radu, kao i buduće samostalno rješavanje nastalih situacija.

Montenegro Business School kroz savremen način edukacije omogućava studentima da na pragmatičan način razviju kompetencije na visokom nivou, neophodne za uspješnu poslovnu karijeru. Rad u manjim grupama, interaktivan pristup predavanjima i praktični primjeri, podstiču studente na samostalna razmišljanja i usvajanje pravih znanja, što je bio jedan od osnovnih razloga za upis na ovom fakultetu.

Stečeno znanje iz oblasti bankarstva i finansija, omogućilo mi je da odmah po završetku osnovnih studija započnem radni angažman kao pripravnik u privrednom društvu „SI-ING“ DOO na radnom mjestu komercijaliste. Sledeće zaposlenje je uslijedilo par mjeseci nakon završenog pripravničkog staža, na radnom mjestu komercijaliste u Hipotekarnoj banci, a zatim kao kreditni analitičar u istoj banci. Nakon deset mjeseci rada u Hipotekarnoj banci, promijenio sam poslodavca i odmah počeo sa radom u Societe Generale banci Montenegro na radnom mjestu službenika za domaća plaćanja, a istovremeno obavljao poslove zamijenika direktora Sektora za domaća i ino plaćanja. Od septembra mjeseca 2015. godine raspoređen sam na poziciji direktora Odjeljenja za podršku poslovanju sa stanovništvom.

Edukativni koncept, pristup i metodologija organizacije na MBS-u podstakli su me da pored osnovnih, specijalističnih i magistarskih studija završenih na ovom Univerzitetu, nastavim dalje usavršavanje i upišem doktorske studije. Trenutno sam u fazi pisanja naučno-istraživačkog rada na temu „Uticaj informacione revolucije na transformaciju bankarskog sektora na primjeru zemalja Jugoistočne Evrope“  kod mentora: rektor, prof. dr. Radislav Jovović, a zbog aktuelnosti navedene teme smatram da će mi istraživanje omogućiti da oplemenim dosadašnje znanje, proširim vidike i pomoći kako u ličnom, tako i u profesionalnom razvoju, a tržištu, zbog malog broja naučnih radova iz ove oblasti, omogućiti jasniju sliku uticaja digitalnog doba na transformaciju bankarskog sektora.

Kategorija vijesti