Denis Vukotić

Saradnik u nastavi na Univerzitetu Mediteran, savjetnik u Upravi Glavnog grada Podgorice

Denis Vukotić, generacija 2008/2009, studije je završio sa prosječnom ocjenom10. Dobitnik je nagrade ZAMTES-a kao najbolji student Univerziteta „Mediteran“ za 2010. Godinu, studentske nagrade Glavnog grada Podgorice za 2010. godinu, a Atlas stipendiju dobio je 2011. godine. Dobitnik je i stipendije Ministarstva prosvjete i sporta za školsku 2011/12 godinu, kao i Studentske nagrade Opštine Nikšić 2012. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ sa prosječnom ocjenom 10. Upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Radi u upravi Glavnog grada Podgorice. Od školske 2012/13 angažovan je kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran.“ Član je Udruženja pravnika Crne Gore i Skupštine Igmanske inicijative za Crnu Goru (Inicijativa za regionalnu saradnju).

Kategorija vijesti