Prijava za kurs turističkih vodiča

Prijavljivanje će se vršiti od 11.do 22.marta 2019.g.

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu.

Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja

Uslovi za uključenje u program obrazovanja:

Osnovni obrazovni zahtjevi:

 • najmanje IV stepen školske spreme
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Poželjni obrazovni zahtjevi:

 • IV stepen školske spreme turističke struke
 • IV stepen školske spreme ekonomske struke
 • završena gimnazija
 • rad na računaru

Osnovne osobine:

 • psihofizička sposobnost

Poželjne osobine:

 • komunikativnost
 • sposobnost za timski rad
 • odgovornost

Cijena obuke iznosi 700,00 eura – mogućnost plaćanja u tri rate:

I rata u iznosu od 300,00 eura na početku kursa

II rata 200,00 eura drugi mjesec kursa;

III rata 200,00 eura prije završetka kursa.

650,00 eura  –  ukoliko se plaća u dvije rate:

I rata 325 na početku kursa;

II rata 325 prije završetka kursa.

600,00 eura u koliko se radi o jednokratnoj uplati ( U cijenu je uračanato: obuka, literatura, polaganje i sertifikat)

Cijena za studente Univerziteta “Mediteran” iznosi 500,00 eura:

I rata 200,00 eura početkom kursa,

II rata 150,00 eura drugi mjesec kursa,

III rata 150,00 eura prije završetka kursa

obuka traje tri i po mjeseca (predavanja su svakog dana od 16-21h i subotom prije podne)

obuku izvode predavači licencirani od  strane Ministarstva prosvjete

ispit se organizuje nakon završene obuke

U skladu sa navedenim Programom obuka će se vršiti iz 17 predmeta, a sve po Katalogu znanja za predmetnu oblast

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča.

U koliko kandidat ne posjeduje sertifikat o poznavanju jezika B2 takođe će polagati test koji će se utvrditi nivo znanja jezika koji prijavljuje.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti

 • diplomu o završenoj srednjoj školi
 • ličnu kartu
 • sertifikat o poznavanju stranog jezika stepen
 • B2
 • prijava

Popunjenu prijavu poslati na mail: snezana.petrovic@unimediteran.net

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon: 020/409-280 od 08:00 do 16:00 časova, a od 16:00 do 20:00 na tel: 069/519-266, 067/385-732.

Kategorija vijesti ,