Informacija o stipendijama koje dodjeljuje Vlada Rumunije za akademsku 2019/2020.godinu

Stipendije se nude za sljedeće nivoe:

 1. Osnovne studije – Program je namijenjen svršenim srednjoškolcima gimnazije, ili ekvivalentne srednje škole, kao i kandidatima koji traže nastavak studija u Rumuniji. Kompletni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima izabranog fakulteta, a završava se finalnim ispitom (diplomski);
 2. Master studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili univerzitetske/postdiplomske studije, traje od 1,5 do 2 godine, a završava se odbranom disertacije;
 3. Doktorske studije – Program je namijenjen kandidatima koji su završili osnovne/postdiplomske (master) studije, a traje od 3 do 4 godine, u skladu sa zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se doktorskom tezom. Prijem na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Oblasti studija: Zainteresovani kandidati mogu aplicirati za sljedeće oblasti: arhitektura, vizuelne umjetnosti, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, političke i administrativne nauke, studije u oblasti obrazovanja, društvene i humanitarne nauke, tehnika, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterina. Stipendije se neće dodjeljivati za oblast medicine i farmacije.

Jezik studija: Kako bi promovisali rumunski jezik i kulturu među stranim državljanima, korisnici ovih stipendija mogu studirati samo na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski nudi se dodatna pripremna godina za učenje rumunskog.

Aplikacioni dosije mora biti podnijet posredstvom diplomatskih misija. Dosijea poslata poštom, ili direktno Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu nacionalnog obrazovanja i naučnog istraživanja, kao i dosijea primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje. Odbijene aplikacije se ne vraćaju.

 • Potrebna dokumentacija:
 • Propratno pismo koje izdaje diplomatska misija zemlje porijekla akreditovana u Bukureštu, ili diplomatska misija Rumunije u zemlji porijekla ili prebivališta;
 • Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za stipendiju u Rumuniji.
 • Valjano popunjen Aplikacioni formular Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunije u cilju izdavanja „prihvatnog pisma“ (letter of acceptance) za studije u Rumuniji.
 • Ovjerene kopije školskih diploma (maturska diploma ili njen ekvivalent + univerzitetska/master ili doktorska diploma (ukoliko je potrebno), kao i njihov prevod na rumunski, francuski ili engleski jezik ovjeren od sudskog tumača
 • Ovjerene kopije prepisa ocjena i njihov ovjeren prevod.
 • Ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih i njegov prevod od sudskog tumača za rumunski, francuski ili engleski jezik.
 • Kopija pasoša (prve tri strane).
 • Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da kandidat nema zaraznih bolesti, ili drugih bolesti koje onemogaćavaju dalje studiranje.
 • CV
 • Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Zainteresovani kandidati treba da prvo zakažu prijem u Ambasadi Rumunije u Podgorici, na telefon br. (020) 618 040 i da, u zakazanom terminu, podnesu navedenu dokumentaciju, ali najkasnije do 10. marta 2019. godine.

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani mogu zvati na tel. br. (020) 618 040, kontakt osoba: Loredana Pascu; ili pisati na e-mail adresu: ambs.romania.mne@t-com.me

Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije dostaviće rezultate selekcije svim diplomatskim misijama do 17. juna 2019. godine.

Kategorija vijesti ,