Stipendije Vlade Madjarske i FAO za master studije u akademskoj 2019-2020.godini

 • Master studije u oblasti zaštite bilja (Univerzitet Panonija),
 • Master studije u oblasti seoskog razvoja i agrobiznisa(Univerzitet “Szent István”),
 • Master studije u oblasti poljoprivredne biotehnologije (Univerzitet “Szent István”).

Uslovi:

Ovi master kursevi biće organizovani ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Stipendija obuhvata:

 • Troškove prijavljivanja i školarine tokom studija, s osnovnim knjigama i sveskama,
 • Smještaj u studentskom domu,
 • Životne troškove,
 • Zdravstveno osiguranje.

Sve navedene troškove finansira Vlada Mađarske, u skladu sa Sporazumom potpisanim između FAO i Mađarske, 2007. godine.

Prijavljivanje i proces selekcije:

Proces selekcije primjenjivaće se na stipendije koje počinju u septembru 2019. godine, a odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši prethodni uvid u kandidature i podnosi aplikacije Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih prosljeđuje odgovarajućem univerzitetu, po izboru kandidata. Kandidati moraju podnijeti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea se neće razmatrati, kao ni dosijea bez imena.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da pristupe usmenom ili pismenom ispitu iz engleskog jezika, kao dio procedure prijema. Univerziteti koji učestvuju u ovom programu vrše dalju selekciju i obavještavaju uspješne kandidate. U selekciji studenata učestvuju samo navedeni univerziteti, bez ikakvog uključivanja FAO. Odabrane kandidate obavijestiće i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske.

Kandidati će biti birani na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Državljanstvo i stalno prebivalište u jednoj od zemalja sa spiska,
 • Odličnih školskih rezultata,
 • Nivoa znanja engleskog jezika (za programe koji se realizuju na engleskom jeziku),
 • Motivisanosti,
 • Dobrog zdravlja,
 • Starosne dobi (prioritet će imati kandidati mlađi od 30 godina)

Potrebna dokumentacija:

Zainteresovani kandidati treba da, elektronskom poštom, pošalju dosije koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

 • Pravilno popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na internet adresi http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/
 • Skoriji CV,
 • Kopija diplome gimnazije/srednje škole i prijepis ocjena,
 • Kopija diplome o završenim studijama i prijepis ocjena,
 • Kopija uvjerenja o znanju engleskog jezika,
 • Kopije stranica pasoša na kojima se vidi datum izdavanja i isteka važnosti pasoša i njegov broj,
 • Pismo preporuke,
 • Motivaciono pismo,
 • Ljekarsko uvjerenje izdato od doktora medicine,
 • Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije pod istragom.

Sva dokumenta moraju biti na ENGLESKOM JEZIKU, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata (sudski tumač za engleski jezik). Dokumenta podnijeta na bilo kojem drugom jeziku neće biti prihvaćena.

Kompletan dosije, sastavljen od navedene dokumentacije, kandidati treba da pošalju isključivo eklektronski FAO-u, u periodu do 28. februara 2019. godine na: REU-Scholarship@fao.org

Kandidati koji nijesu bili izabrani prethodnih godina mogu ponovo da se prijave za ovaj program, za 2019/2020. godinu. Ovi kandidati treba da ponovo podnesu kompletnu dokumentaciju isključivo elektronskim putem.

Papirne kopije dokumentacije, dostavljene poštom, ili kurirom, ili na bilo koji drugi način, neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja u vezi s programom ili procedurom apliciranja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti FAO, na REU-Scholarship@fao.org

Kategorija vijesti ,