Humana akcija prikupljanja slatkiša povodom posjete predstavnika Fakulteta za turizam NVO Roditelji

Studenti Fakulteta pakovaće slatkiše, zatim će uz profesore ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno bavi zaštitom djece, gdje će se djeci i dodijeliti paketići.

Ova humana akcija prikupljanja počeće u četvrtak 13.12.2018 godine i trajaće sedam dana. Posjeta NVO planirana je za petak 21.12.2018 godine.

Kategorija vijesti ,