Predavanje predsjednika Advokatske komore Zdravka Begovića studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

Tema predavanje je “Advokatske vještine”

Advokat Begović upoznao je studente Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran sa osnovnim informacijama o advokaturi, kao i vještinama koje advokat mora da posjeduje, a koje nisu zapisane u udžbenicima prava. Tako je studentima govorio o osnovnim advokatskim vještinama kao što su: pravno pisanje, intervju sa klijentom, savjetovanje i pregovaranje; tehnike pregovaranja, faze u pregovaranju; istraživanje; govorne vještine, vještine na raspravi i vještine ispitivanja; način vođenja slučaja, značaj poštovanja vremenskih rokova u parnici, kao i druge vještine.

Naime, završavanjem studija na fakultetu, mladi ljudi, koji imaju namjeru da se bave advokaturom , moraju da znaju da im je zvanje koje daje fakultet samo ulaznica u ovu časnu profesiju. Sa završenim obrazovanjem na studijama, tek počinje učenje, koje pruža svakodnevni rad u svojoj profesiji. Nije dovoljno da neko završi studije pravnog fakulteta i da se upiše u imenik advokata da bi sebe smatrao advokatom. Advokat mora konstantno da uči i da se usavršava. Studenti pravnih fakulteta bi morali tokom svojih studija provoditi više vremena na praksi u sudnici, kategoričan je Begović.

Kategorija vijesti ,