Viceguverner Fabris predstavio ekonomsku situaciju u Crnoj Gori na Univerzitetu Mediteran

Gospodin Fabris je u svom izlaganju iznio ključne ekonomske pokazatelje Crne Gore za prethodni period, kao projekcije i planove za naredni period. Tako je prezentovano da je ekonomska aktivnost bila usporena u 2016. godini, dok je značajno ubrzanje rasta BDP-a postignuto u 2017. godini i procjene Centralne banke su da će realni rast dostići 4%. Kad su najznačajniji pokretači rasta u pitanju, dr Fabris je prvenstveno istakao uslužni sektor, prije svega turizam i njime povezane djelatnosti. Kao glavne izazove za naredni period, Viceguverner je istakao zaustavljanje rasta javnog duga; povećanje konkurentnosti ekonomije; smanjenje stope nezaposlenosti i nastavak trenda smanjenja nekvalitetnih kredita.

Studenti su dobili savjet da rade na sebi i na svom obrazovanju, jer je znanje najbitniji resurs koji imaju.

 

Kategorija vijesti