Predstavnici Univerziteta Mediteran na konferenciji u Tuzli

se održala u Tuzli u periodu od 14. do 17. septembra.  Osim predstavika univerziteta iz Bosne i Hercegovine, konferenciji su prisustvovali i partneri sa univerziteta iz Hrvatske, Njemačke i Irske.  Doc. dr Anđela Jakšić Stojanović je, u svojstvu predavača, predstavila rezultate Tempus projekta “Development of Learning Outcomes Approach – A Way To A Better Comparability, Recognition And Employability At The Labor Market- DEVCORE” koji se u Crnoj Gori realizuje od decembra 2013. godine i ukazala na značaj procesa definisanja ishoda učenja iz različitih perspektiva- visokoobrazovnih institucija, studenata, poslodavaca itd.

Kategorija vijesti