Obuka studenata s invaliditetom na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran

Obuka je realizovana u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta „Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work”  koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

U toku četvoromjesečne obuke polaznici su pohađali osam modula iz oblasti vizuelnih umjetnosti, a realizovan je i mentorski rad u trajanju od dva mjeseca u toku kojeg su proferesori Fakulteta vizuelnih umjetnost sa kandidatima radili na konkretnim umjetničkim projektima. Realizacijom ovog projekta polaznici će steći praktična znanja i vještine , kao i socijalne vještine i kompetencije koje će im omogućiti da bolje odgovore izazovima i potrebama savremenog tržišta rada.

Ovo je samo jedan u nizu projekata koje Univerzitet Mediteran realizuje sa Udruženjem mladih sa hendikepom. Projekat ima za cilj podizanje svijesti stanovništva o položaju osoba sa invaliditetom i identifikovanje ključnih problema sa kojima se oni suočavaju s ciljem unapređenja njihovog položaja u društvu i njihove veće zapošljivosti na tržištu rada.

Kategorija vijesti ,