TAKMIČENJE NAJBOLJIH INOVATIVNIH (START-UP) IDEJA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

danas je objavio poziv za prijavljivanje za takmičenje najboljih inovativnih (Start-up) ideja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koje će se održati 25. i 26. maja 2016. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Pravo prijave imaju timovi koje mogu sačinjavati studenti crnogorskih visokoškolskih ustanova i učenici srednjih škola.

Više detalja o konkursu nalazi se u prilogu, kao i na web i facebook stranici BIO-ICT-a

Kategorija vijesti ,