SVEČANO POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM AUDIOVIZUELNIH UMJETSNOSTI IZ SKOPLJA

Potpisivanjem ovog sporazuma, rektori dvije institucije načelno su dogovorili saradnju u oblasti razmjene studenata, akademskog osoblja, kreiranja i realizacije zajedničkih projekata, kreiranja novih studijskih programa, mogućnost saradnje u objavljivanju zajedničkih publikacija i udžbenika, organizacija seminara, sastanaka, diskusija i drugih naučnih i stručnih sastanaka od zajedničog interesa za obje institucije i drugih aktivnosti koje doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta obje institucije.

Sporazum su potpisali prof. dr Nenad Vuković, rektor Univerziteta Mediteran i g-din. Jordan Plavneš, rektor Univerziteta audiovizuelnih umjetnosti.

Kategorija vijesti