Otvoren konkurs za stipendije u okviru ERASMUS+ programa za mobilnost studenata na Univerzitetu u Almeriji, Španija.

Nivo studija – osnovne studije

Broj stipendija – 1

Trajanje mobilnosti – 6 mjeseci (zimski semestar 2016/2017)

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
  • motivaciono pismo
  • preliminarni ugovor o učenju (možete preuzeti ovdje)
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • sertifikat o znanju Engleskog jezika (B2) – kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
  • potvrda o studiranju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
  • druga dokumenta koja pokazuju uspjehe i dostignuća kandidata

Više informacija o Univerzitetu u Almeriji možete naći na http://cms.ual.es/UAL/en/ i ovdje.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (ul. Vaka Đurovića bb, REKTORAT, II sprat, kancelarija br. 6)

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 27. APRIL 2016. godine u 16h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net

Kategorija vijesti