STIPENDIJE VLADE NR KINE ZA STUDIJSKU 2016/2017. GODINU

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavne forumulare zainteresovani mogu naći na sljedećim internet stranicama:

www.csc.edu.cn/laihua ili www.campuschina.org/

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije.

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba da:

 • budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za redovne studije;
 • posjeduju diplomu završenih studija u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;
 • posjeduju master diplomu u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe;
 • budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;
 • imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske

Potrebna dokumentacija:

 1. Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku);
 2. Diploma o najvišem stepenu, ovjerenu od notara (fotokopija). Kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz od svoje škole o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba zakačiti njihove prevode na kineski, ili engleski, sa ovjerom od notara;
 3. Prepis ocjena: uz prepise, koji nisu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti njihov notarski ovjereni prevod na kineski ili engleski jezik;
 4. Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za dodiplomske studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);
 5. Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;
 6. Od kandidata za studije u oblasti muzike se očekuje da podnesu CD sa svojim radovima. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju podnijeti CD sa svojim radovima, koji uključuju dva crteža, dvije slike u boji i još neka druga dva rada;
 7. Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim starateljima u Kini;
 8. Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku (Original treba da zadrži sam kandidat. Formular koji je kineska strana predvidjela za staratelje može se preuzeti sa internet adrese: www.csc.edu.cn/laihua, ili www.campuschina.org). Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije bez pečata nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, jer je njihova validnost samo 6 mjeseci;
 9. Kandidati koji su dobili “prihvatno pismo” od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože to pismo uz aplikaciju;
 10. Kandidati sa valjanim ljekarskim uvjerenjem treba da ga prilože uz aplikacionu dokumntaciju.

Napomena:

Navedena dokumentacija dostavlja se u duplikatu i neće biti vraćena, a treba je dostaviti najkasnije do 14. marta 2016. godine na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete
Vaka Đurovića b.b.
Kancelarija br. 3
81000 Podgorica

Kontakt osoba u Ministarstvu: Lidija Ercegović
E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me ;
tel.: (020) 410 189

Kategorija vijesti