RUSKA FEDERACIJA DODJELJUJE STIPENDIJE ZA CRNOGORSKE STUDENTE ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

Kandidati za studije moraju imati završenu srednju školu, ekvivalentnu ruskom opštem obrazovanju i ocjenu iz profilisanog predmeta za izabranu specijalnost ne manju od 85% od maksimalnog nivoa. Iz ostalih predmeta treba da bude samo prelazna ocjena. Pauza od završetka škole (ili nekog drugog oblika školovanja prije visokoškolske ustanove) i upisa na studije u Rusiji ne smije biti veća od 3 godine. Poželjno je da kandidati imaju do 25 godina.

Za doktorsku disertaciju visokoškolskih ustanova mogu biti primljeni kandidati, poželjno do 35 godina starosti, koji imaju stepen magistra i staž u praksi po izabranoj specijalnosti.

Каndidati za studije na ruskim visokoobrazovnim institucijama moraju biti dobrog zdravstvenog stanja. Po dolasku u Rusiju kandidati će biti medicinski ispitani i testirani na virus HIV.

U slučaju da se medicinskim ispitivanjima otkriju teške bolesti, kandidati za studije – strani državljani će biti vraćeni u svoju državu na teret ličnih sredstava.

Dobitnici stipendija imaće svakog mjeseca državnu stipendiju Ruske Federacije i mjesto u studentskom domu, pod istim uslovima kao državljani Ruske Federacije, dok za polisu zdravstvenog osiguranja treba da plate do 250 američkih dolara.

Stipendija ne uključuje putne troškove.

Potrebna dokumentacija:

  • popunjen prijavni formular sa unijetom šifrom i punim nazivom izabrane oblasti studija/specijalizacije (svaka oblast studiranja ima svoju šifru);
  • ovjerena kopija svjedočanstva o obrazovanju sa spiskom predmeta i ocjena (prevedeno od sudskog tumača za ruski jezik);
  • za dodiplomske studije: svjedočanstva sva 4 razreda srednje škole i maturska diploma;
  • za postdiplomske studije: ovjerena kopija diplome o završenim dodiplomskim studijama uz spisak položenih ispita. Ova dokumenta treba da budu prevedena od sudskog tumača za ruski jezik;
  • ljekarsko uvjerenje ovjereno u nadležnoj zdravstvenoj instituciji (prevedeno na ruski jezik);
  • test na HIV virus ovjeren u nadležnoj zdravstvenih instituciji (preveden na ruski jezik);
  • ovjeren izvod iz matične knjige rođenih (preveden na ruski jezik);
  • kopiju stranica iz pasoša iz kojih se vidi broj pasoša, datum izdavanja i vrijeme trajanja;
  • 8 fotografija pasoškog formata 4×6 cm.

Popunjene prijavne formulare i potrebnu dokumentaciju zainteresovani kandidati treba da dostave na sljedeću adresu:

Ambasada Ruske Federacije
Ul. Veliše Mugoše br. 1
Podgorica

Najkasnije do 10. marta 2016. godine.

Sve dodatne informacije i uputstva zainteresovani mogu naći na internet stranici Ministarstva prosvjete i nauke Ruske Federacije: минобрнауки.рф

Obavještavamo zainteresovane kandidate da izbor kandidata, preporučenih za studije, vrši Ministarstvo prosvjete i nauke Ruske Federacije, zajedno sa ruskim obrazovnim institucijama, na osnovu podnijetih dokumenata. Stoga, prilikom popunjavanja prijava, šifra i naziv smjera spreme/specijalnosti školovanja, moraju biti u strogoj saglasnosti sa spiskom smjerova koji su objavljeni na navedenom sajtu Ministarstva prosvjete i nauke Ruske Federacije.

Kandidati imaju pravo da samostalno izaberu mjesto svog budućeg školovanja, odnosno da navedu od jedne do šest školskih ustanova (ne preko dvije u jednom federalnom okrugu Ruske Fedreacije, kao i u gradovima Moskva i Sankt Peterburg). Dokumenta koja nisu prevedena na ruski jezik sa pečatom sudskog tumača, kao i nekompletna dokumentacija, neće biti razmatrana.

Napomena: strani državljani – specijalisti sa visokim obrazovanjem primaju se kao slušaoci za program stažiranja dodatnog stručnog obrazovanja (profesionalni razvoj) bez isplate državnih akademskih stipendija, uz besplatan smještaj u stambenom bloku studentskih domova obrazovnih institucija.

Kandidati koji ne znaju dobro ruski jezik, imaju pravo školovanja na pripremnim odsjecima, pripremnim fakultetima federalnih državnih obrazovnih institucija za dodatne opšte obrazovne programe na ruskom jeziku, na budžetskim dotacijama iz federalnog budžeta sa isplatom stipendija (u toku cijelog školovanja, bez obzira na uspjeh). Vrijeme trajanja obuke je jedna školska godina i ne ulazi u termin školovanja na osnovnim profesionalnim obrazovnim programima. Raspoređivanje tih državljana po ruskim obrazovnim institucijama vrši Ministarstvo prosvjete Ruske Federacije, u saradnji sa federalnim organima izvršne vlasti.

Konačni rezultati izbora biće poznati tokom jula 2016. godine.

Kontakt osoba u Ambasadi Ruske Federacije u Podgorici: Aleksandar Koševoj,
telefon: 020 272 460

Kontakt telefon u Ministarstvu prosvjete: 020 410 189

Kategorija vijesti ,