EUROWEB+ konkurs za mobilnost

Nastava će biti organizovana na engleskom i španskom jeziku. Za studente koji ne govore španski biće organizovani besplatni intezivni kursevi španskog jezika kako bi što lakše mogli da se uključe u nastavu. Na engleskom jeziku će sigurno biti izvođena nastava na sl predmetima:

Konkurs za prijavu za EUROWEB+ stipendije otvoren je do 29. februara, a detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete naći na ​- www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/ i – unimediteran.net/fajlovi/EUROWEB+_info_prez.pdf

Kategorija vijesti