SEMINARA ZA PRIPREMU POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

U proteklih trinaest ciklusa seminar je pohađalo preko 400 polaznika. Predavači su istaknuti univerzitetski profesori, ugledni stručnjaci iz prakse – sudije i advokati. Poseban akcenat je stavljen na praktični dio Krivičnog i Građanskog prava, gdje polaznici uvježbavaju pisanje presuda i podnesaka.

Seminar traje 10 nedjelja, sa ukupnim fondom od 60 časova.

Početak seminara je planiran za 12. mart 2016. godine.

Cijena Seminara je 300,oo € po kandidatu.

Povoljnosti za nove kandidate:

  • Ukoliko su 3 i više prijavljenih kandidata zaposleni kod istog

Plaćanje se vrši na žiro račun Univerziteta Mediteran: 505-6232-96.

Broj kandidata je ograničen na 25. Prednost imaju kandidati koji se ranije prijave.

Seminar će se realizovati u prostorijama Pravnog fakulteta u PC Palada, ulica Serdara Jola Piletića bb.

poslodavca, ostvaruju dodatni popust od 10% po kandidatu.

Kontakt osoba: Vesna Mijatović, sekretar fakulteta

Tel/Fax: +382 20 208 145;
+382 67 346 444.

E-mail: vesna.mijatovic@unimediteran.net

Web: pf.unimediteran.net

Kategorija vijesti ,